Dịch "Tôi đã chờ đợi bạn" sang ngôn ngữ Thái:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.
ห นรบย งไม พร อมให ด
Tôi đã chờ đợi đủ lâu.
ฉ นได ร บรอนานพอ.
Chờ đợi, chờ đợi. Um ...
เด ยวก อนนะ อ ม...
Chờ, chờ đợi, chờ đợi, dừng lại.
เด ยว, เด ยว, เด ยว, หย ด
Chúng tôi đã chờ đợi đủ lâu.
เราจะรอนานพอ.
Bạn còn chờ đợi gì nữa?
ค ณกำล งรออะไรอย ?
Không, không chờ đợi, chờ đợi!
ไม ไม เด ยว,เด ยวก อน!
Em đã chờ đợi anh.
ฉ นเคยรอค ณ
Tôi đã bảo ông hãy ráng chờ đợi!
ฉ นเต อนค ณเเล วให ค ดให ด
Tôi đã chờ đợi cuộc gọi của ông.
ผมค ยก บเธอน บพ นคร งตลอดเวลาแต ...
Chờ đã. Đợi tôi lên kiểm tra trước.
เน เธกเน เธกเธฑเธ เธ เธฅเธ เธ เธฑเธ เธฃเธนเน เธ เธต
Chờ đợi...
เฝ ารอเธอ
Chờ đợi.
รอ
Bạn đang chờ đợi cho Corky, không bạn? Ồ, tôi không hiểu.
ค ณกำล งรอ Corky จะไม ได ค ณ? โอ ฉ นไม เข าใจ
Bạn có thể không phàn nàn nếu ăn sáng của bạn chờ đợi một chút, nếu hóa đơn của tôi đã chờ đợi những năm ngày, bạn có thể?
ค ณไม สามารถบ นถ าอาหารเช าของค ณรอบ ตถ าเร ยกเก บเง นของฉ นได ร บการรอเหล าน ห า ว นท ได ไหม
Nghe tôi. Bạn cần phải chờ đợi để sao lưu.
ฟ งนะ ค ณต องรอกำล งเสร ม
Tôi sẽ chờ đợi bạn, cho dù tới bao lâu
ผมจะรอค ณตราบนานเท านาน
Chờ đợi, giết thời gian, và chờ đợi.
ม นเป นแผนท ไม เข าท าเอาซะเลย ฉ นไม ได ม เวทย มนตร อะไรท งน นอย างค ณ วอลท
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
ฉ นรออย างอดทน
Đừng chờ đợitôi.
กะแล วย งไม ได ต งค แน รอก อนนะ
Chờ đợi, tôi nghĩ rằng bạn đang đi để cho tôi đi!
รอส กคร ผมค ดว าค ณจะให ฉ นไป!
Tôi đã không nghe, Mary nói. Tôi chỉ cần chờ đợi cho bạntôi nghe nó.
ผมไม ฟ ง Mary กล าวว า ผมก แค รอให ค ณ และฉ นได ย น
chờ đợi
รอสาย..
Họ chờ đợi?
ใช งานได ม ย?
Vẫn chờ đợi.
พวกเขาย งคงรอ ส วนราชา
Rồi chờ đợi.
และรอ.
Nhưng bà đã kiên nhẫn chờ đợi.
แต เธอก อดทนรอ
Này này. Không, chờ chút. Đợi đã.
That's him.
Tôi sẽ chờ đợi ở đây.
ขอบค ณคร บ แต ไม จำเป นจร งๆ ไปทำความสะอาดซะ
Tôi đã chờ đợi điều này suốt 5 năm qua.
ผมรอเวลาน มาห าป
Vì ông ấy đã tin rằng tôi phải chờ đợi.
เพราะเขาม นใจว า ผมจำเป นต องรอ
Tôi đã nói với bạn hai ngày trước, tôi sẽ không chờ đợi không có kiều hối.
ผมบอกค ณสองว นท ผ านมาผมไม ได ไปเพ อรอการโอนเง นกล บไม ม
Người đã chờ đợi con biết bao lâu
พระองค ทรงรอเจ านานแล ว
Đây là điều anh đã chờ đợi, Jeff.
น นค อส งท ค ณรออย , เจฟ
Đợi 18 chờ đợi thật là lâu.
แต 18ป น ม นนานเก นรอนะ
Chúng ta chờ đợi.
และรอท กๆท าน
Anh hãy chờ đợi.
เธอต องรอ
Hãy chờ đợi anh.
รอผมนะ
Sốt ruột chờ đợi.
เหง อไหลพร กๆ
Nhưng chờ đợi một chút, Skrimshander, tôi đã có một chiếc máy bay của thợ mộc có trong thanh chờ đợi,
แต รอบ ต Skrimshander, ฉ นม กบม ในแถบ รอส กคร
Không, Brougham của tôichờ đợi.
No, Brougham ของฉ นกำล งรอ.
Không, Brougham của tôichờ đợi.
No, Brougham ของฉ นค อการรอคอย.
Er chờ đợi, cậu bé của tôi!
ER รอ, เด กของฉ น!
Tôi sẽ không chờ đợi quá lâu.
ตอนน ผมจะไม รอนานเก นไป
Chờ đợi, ông cần phải nghe tôi!
ราตร สว สด เด ยวก อน ค ณต องฟ งฉ นนะ!