Dịch "trà đá" sang ngôn ngữ Séc:


  Tự điển Tiếng Việt-Séc

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Trà đá.
Ledovej čaj.
Ai uống trà đá không?
Má někdo chuť na čaj?
Đi làm trà đá nha.
Půjdu ho uvařit.
Anh muốn uống ít trà đá không?
Nedáte si studený čaj?
Trà đá, nước hoa quả cũng thế.
Ledový čaj, někdy i džus.
Yeah, 1 cốc trà đá thì tuyệt.
Jo, výborně, dám si ledovej čaj.
Chắc chắn là không giống vị trà đá.
To nechutná jako ledový čaj.
Trong túi kia mà có trà đá thì gọi là yêu đấy.
Jestli jsi mi donesla čaj, je to láska.
Uống trà. Uống trà.
No tak, napij se.
Một trà. Trà quạu.
Pořádně silný.
Trà.
Čaj.
Trà la!
Tra la!
Không trà!
Ne.
Không trà!
Čaj ne!
Uống trà
Napij se čaje.
Trà, Trudy.
Čaj, Trudy.
Trà nhé?
Čaj?
Uống trà?
A oběd a svačina?
Trà, nóng.
Čaj, horký.
Eskimo trà bên.
Eskymák čaj party.
Mời dùng trà.
Šálek čaje?
Mời dùng trà.
Vítej u nás. Dáš si čaj?
Mời dùng trà.
Dáte si čaj?
Thêm trà nhé ?
Čaj?
GIỜ DÙNG TRÀ
V ČASE ODPOLEDNÍHO ČAJE
Uống trà nghe?
Nedáme si čaj? Ano.
Tôi uống trà...
To stačí.
Thêm trà? Uh.
To je námět pro autory sciencefiction.
Trà Bá Tước ?
Jak to, že to nebudu já? Jak je to možný?
Pha trà chưa?
Připravíš jí čaj?
Lấy trà đi.
Koukni se na čaj.
Một trà thơm.
Poprosím o čaj.
Không, tôi vừa mới uống trà đá, và rồi định làm chuyện lặt vặt, nhưng để sau cũng được.
Ne, chtěla jsem si zrovna dát studený čaj a pak... ... pracovat. Ale to počká.
Cô Helen. Sao không làm cho tụi cháu món trà đá của cô nhỉ? Cháu sẽ hướng dẫn Annette.
Tetičko, nepřipravíš nám svůj slavný ledový čaj?
Jeeves lọc với trà.
Jeeves filtrovány je v souladu s čajem.
Trà của cậu đây...
Váš čaj...
Pha trà cho họ.
Uděláme jim čaj?
Xin mời uống trà.
Prosím, vezměte si.
Trà? (Tiếng Hy Lạp)
Čaj?
Em pha trà nghe?
Mám uvařit čaj?
Mời anh dùng trà.
Dáte si čaj?
Ở lại uống trà.
Zůstaň na čaj.
Trà ngon không, sếp?
Přiípravte jeep, jedeme zkontrolovat pláže. A co čajíček, chutnal vám, veliteli?
Uống trà đi cậu!
Strýčku, dáš si čaj?
Tôi sẽ cho trà.
Postarám se o čaj.