Dịch "Iceland" sang ngôn ngữ Na Uy:


  Tự điển Tiếng Việt-Na Uy

Từ khóa : Island Vulkan Bruse Heit Papa

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Me cu a a la ngươ i Iceland. Va ba ta cu ng vô cu ng bô c lư a.
Moren var fra Island, og heit, kjente blodet bruse