Dịch "sống sót" sang ngôn ngữ Hungary:


  Tự điển Tiếng Việt-Hungary

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Cách sống sót.
Az életbenmaradásról.
Để sống sót.
Hogy a túlélők közt legyek.
Đủ để sống sót.
Mennyire jól?
Hắn sẽ sống sót.
Kibírja.
Cô sẽ sống sót.
Túléli.
Tôi sẽ sống sót.
Túlélem.
Tôi đã sống sót.
Megmaradok.
Vẫn còn sống sót?
Még élsz?
Vẫn còn sống sót.
Még élek.
Tìm người sống sót.
Keressenek túlélőket!
Còn người sống sót.
Találtunk egy túlélőt.
Ba người sống sót.
Két túlélő.
Để được sống sót.
Túlélés.
Bạn phải cố sống sót.
Túl kellett élned.
Vừa đủ để sống sót.
Csak annyit, hogy életben maradjak.
Chiến thắng...và sống sót...
Hogy győzzek. Hogy túléljem.
Không dễ để sống sót.
Nem könnyű túlélni.
Có người sống sót không?
Túlélők?
Sống sót trở về nhé!
Jöjjön vissza élve!
Còn nếu anh sống sót
És ha te túléled?
Còn ai sống sót không?
Életben maradt valaki?
Không còn ai sống sót!
Senki sem élte túl.
À, giữ cho chúng sống sót.
Inkább életben tartották őket.
Tỷ lệ sống sót là 100 .
Ez 100 os túlélési arány.
Và chỉ 16 người sống sót.
És csak 16 an élték túl.
Hy vọng giữ tôi sống sót.
A remény tartott életben.
Ít nhất là còn sống sót.
Legalábbis nem élve.
Không có kẻ thù sống sót.
Ellenség egy szál se... élve.
Làm sao anh sống sót được.
Akkor hogyan maradsz életben?
Như là tôi muốn sống sót.
Szeretnék azért életben maradni.
Chắc phải còn người sống sót.
Valaki csak túlélte?
Tuyệt nếu cháu sống sót được.
Elég, ha túléled.
Ông nói 'sống sót' là sao?
Ezt hogy érti?
Ông nói 'sống sót' là sao?
Hogyhogy elég, ha túlélem?
Có thể sống sót nổi không?
Együtt tudsz élni ezzel?
Sống sót chưa chắc đã tốt.
Jobb, ha nem éled túl.
Mày không thể sống sót được.
Onnan nem jöhettél vissza.
Nhờ thế mà anh sống sót.
Ezért vagyok még életben. Nem.
Hắn sống sót như thế nào?
Hogy élte túl?
Anh làm gì để sống sót?
Te hogy csinálod, hogy mindent túlélsz?
Tiếp tục tìm người sống sót.
Megismétlem! Robbanás történt. Keressük a túlélőket!
Con là đứa bé sống sót.
Te vagy a kis túlélő.
Có thể còn người sống sót.
Talán lehetnek itt túlélők.
J.D., còn 1 người sống sót!
J.D., van egy túlélőnk!
Không để kẻ nào sống sót!
Élő ne maradjon!