Dịch "Ward" sang ngôn ngữ Hàn Quốc:


  Tự điển Tiếng Việt-Hàn Quốc

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Ward.
마이크
Ward? Vâng?
워드?
Đặc vụ Ward?
멋진 풍경을 프레임 워크가 만들거야, 근데 그녀 뇌가 지금 그걸 만드는지는 아무도 몰라.
Ward, nghe này!
워드 들어봐요!
Nhưng mà Ward!
워드!
Giữ mồm đi, Ward.
입 조심해 워드
Packard, tướng Ward đây.
마지막 작전인데 맡겠나?
Cảnh báo chút nè Ward.
누가 치료하고 있지?
Không chỉ riêng gì Ward.
모든 가능한 경우를 제외 했어요,
Có lẽ với Ward thôi.
워드가 조심해야 할지도 모르지
Không. Ward đang ở đây.
어쩌구 저쩌구
Ward và Bakshi đâu rồi?
그는 괜찮아?
Không ai cãi với anh, Ward.
논쟁할 가치도 없네
Đây là vụ của tôi, Ward.
내 소관이에요, 워드
Cũng chỉ có một lần. Ward.
멈추지 않으면 이 여잔 죽어!
Trên đường ra, đánh thức Ward.
그 순간에, 자기적 북극이 되고,
Ward! Nếu tôi buộc phải bắn
봐, 그년 다쳤고 위험에 쳐했어 그리고 힘들어 하고 있고...
À, chúc mừng đặc vụ Ward.
아 그래요 축하해요 에이전트 워드
Ta đang thỏa hiệp... với Ward.
우린 워드와 거래할거야
Ward không thích kiểu cách của ông
예, 다행이, 그렇게 길진 않겠네요,
Nhưng Ward, anh biết 6 thứ tiếng.
하지만 워드 넌 육 개국어를 할 수 있고
Ai cũng có nỗi đau hết, Ward.
우리 모두 트라우마를 가지고 있어 워드.
Bakshi... không, hắn... cũng giống như Ward.
박시, 국장님, 박시는...
Chỉ cần tìm được cơ hội khi Ward ở một mình, cho hắn một quả, và bùm... tiêu đời Ward.
워드가 혼자 있을 때 이걸 부착하기만 하면 끝장이야
Đặc vụ Ward, vừa có biến chuyển rồi.
정말, 똑똑한 놈들입니다, 미친놈 단독 범행은 제외해야 합니다.
Anh có vẻ hồi hộp, đặc vụ Ward.
그는 아무도 안태워 줘요, 그리고 당신은 더더욱 아니죠.
Tại sao Coulson lại làm việc với Ward?
제가 본건 말이 안되거든요 왜 콜슨이 워드와 함께 일하겠어요?
S.H.I.E.L.D viết tắt cho cái gì, đặc vụ Ward?
정확히 24시간안에 메이에게 생길 일이죠.
Đặc vụ Ward đây... cũng quá thích hợp rồi.
니들이 뭔지 알아! 저리 꺼져!
Đặc vụ Ward có cho cô biết gì không?
맞아요, 얼마나 보안이 완벽하든, 물건이 사라지기도 하니까요.
Tôi tính ít nhất phải cho Ward xuống mồ.
워드를 묻어버리려고 땅을 파는 중이거든요
Skye, Ward, và Simmons cứu và hỗ trợ y tế.
스카이, 워드, 시몬스는 구출과 의료 작전에
Ward cài hắn vào để dẫn chúng tôi tìm ra.
박쉬요. 믿기 힘들겠지만요
Tôi thấy sợ Ward, đến lúc chúng ta chia tay rồi.
워드, 이제 우리 동업을 끝낼 때가 된 것 같군
Vâng, đặc vụ Ward có nói họ đưa anh tới Tahiti.
맞아요 에이전트 워드가 타히티에 있었다고 말해줬어요
Anh thực sự nghĩ Ward quay lại với Hydra rồi à?
정말 워드가 하이드라와 함께 한다고 생각해?
Vậy ai là người chăm sóc vết thương của Mike? Ward à?
그럼 마이크의 부상은 누가 돌보죠?
Anh ở trên. Tôi đi xuống Chỉ được bắn nếu cần thiết, Ward.
그리고 데이지는 발견되는걸 원치 않았어, 넌 존중해 줘야돼...
Nhưng tôi không hiểu sao Coulson lại để Ward vào nhiệm vụ này.
하지만 왜 콜슨이 워드를 미션에 포함 시킨지는 정말 이해가 안돼
Vậy nên tôi mới để cô ấy quay lại S.H.I.E.L.D. Ward, chuyện này...
하지만 카라는 달라요
Đặc vụ Ward đây đã từng biết đến nhóm của cô... Thủy triều dâng.
무슨일이야?
Đặc vụ Melinda May, Đặc vụ Grant Ward, đây là chỉ huy Camilla Reyes.
에이전트 멜린다 메이 에이전트 그랜트 워드 이쪽은 소령 카밀라 레이예스
Cuối cùng anh đã trở về, và anh mang Grant Ward tới căn cứ.
드디어 돌아왔군요 기지에 그랜트 워드를 데리고말이죠
Tôi ngạc nhiên vì cô chấp nhận nhiệm vụ khi có cả Ward đấy.
워드와 함께 임무수행을 하다니 놀랍네
Rất vui khi nghe thấy điều đó. Chúng ta đang thỏa thuận với Ward.
그 소리를 들으니 안심이군 거래를 하는 중이거든