Dịch "thực_hiện" sang ngôn ngữ tiếng Estonia:


  Tự điển Tiếng Việt-Estonia

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)


Xin lỗi, không tìm thấy kết quả