Dịch "Câu chuyện ngụ ngôn" sang ngôn ngữ Bengali:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Như trong 1 chuyện ngụ ngôn, cũng có những nỗi buồn... và như trong chuyện ngụ ngôn, nó cũng đầy phép lạ và niềm vui.
কল পগল প র মত, এখ ন দ খ আছ ... আর আছ আনন দ ও ব স ময় র পর প র ন ছ য়
Câu chuyện nào?
ক ন গল প?
Được, câu chuyện đó...
ত তল ম কর ঠ ক আছ ব ষয়ট হচ ছ ...
Câu chuyện đó là,
আসল ব ষয়ট হচ ছ ...
Vậy câu chuyện là...
ত র ম ন এই গল প দ 'ট ত ...
Ngôn ngữName
ভ ষ সম হName
Ngôn ngữName
ভ ষ Name
Ngôn ngữ
ভ ষ
Ngôn ngữ
ভ ষ
Câu chuyện là thật đấy.
এট একট সত য ঘটন .
Những câu chuyện cổ tích.
র পকথ র গল প
Đó là một câu chuyện
এট গল প ছ ল _BAR_
Đúng câu chuyện đó rồi.
ব শ মজ র গল প
Câu chuyện với con hổ.
য গল পট য় ব ঘ আছ
Sẽ kể những câu chuyện.
আমর গল প বলব
Toàn bộ câu chuyện á?
প র ট ?
Em yêu câu chuyện đó!
আম র গল পট অন ক পছন দ হয় ছ !
MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
cHFF27E2 আম দ র ফ সব ক গ র প Bangla Subtitle
Câu chuyện chưa kết thúc.
...গল পট এখন শ ষ হয়ন
Câu chuyện kinh khủng quá!
ভয় নক গল প!
Nó là câu chuyện dài.
আম ছ ল ম...
Như câu chuyện cổ đó.
আম খ ব ব যস ত ম ন ষ
Câu chuyện về bố tôi.
আম র ব ব ক ন য় প রশ ন কর
Tôi thích câu chuyện đó.
স ই গল পট আম র ভ ল ল গ
Thêm Ngôn ngữ
ভ ষ য গ কর
Chọn ngôn ngữ
ভ ষ ন র ব চন
Ngôn ngữ chính
ম খ য ভ ষ
Ngôn ngữ phụ
ফল ব য ক ভ ষ
Vậy hắn trú ngụ dưới đó à?
এব স উপর ব স কর
Đó là một câu chuyện dài.
স এক ব শ ল ইত হ স
Đời Sméagol là câu chuyện buồn.
স ম গল র জ বন অন ক দ খ ভর
Câu chuyện của nó là gì?
ওট র ক হ ন ক ?
Thật là câu chuyện lôi cuốn
এট অত রঞ জ ত _BAR_
câu chuyện thần tiên khác?
আর কট ব ন ন গল প?
Câu chuyện về một cậu bé.
এক ছ ল র ক হ ন .
Chỉ là câu chuyện thôi, Bella.
এট রও একট ইত হ স আছ ব ল .
Nó là một câu chuyện dài.
স ট লম ব ক হ ন
Câu chuyện cô kể thật hay.
এট খ ব মজ র গল প ছ ল ক ন ত .
Câu chuyện là thật phải không?
গল পট ক আসল ই সত য?
Đó là câu chuyện hay hơn.
ওট ই সবচ য় ভ ল গল প
Câu chuyện kinh ngạc của Patel.
ম . প য ট ল র এই স হস কত ও ধ র য জন ম দ য় ছ এক অভ তপ র ব ক হ ন র...
Câu chuyện mà ông đã kể.
আমর সব ই পর বত র ক হ ন শ ন বড় হয় ছ .
Những câu chuyện để hù dọa.
আশ চর য কর দ ওয় র মত!
Chả liên quan tới câu chuyện.
আসল পয় ন ট আয়.
Câu chuyện về ta diệt rồng.
ন জ র জন য ড র গন খ জ ন য় র গল প