Dịch "транзицији" sang ngôn ngữ tiếng Việt:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Али Куеекуег, видиш, била је створење у транзицији фази ни гусенице нити лептира.
Nhưng Queequeg, bạn có thấy, là một sinh vật trong giai đoạn chuyển tiếp không sâu bướm cũng không bướm.