Dịch "ЕМЦ direktiva" sang ngôn ngữ tiếng Việt:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Ovim su u stvari zabranjena autonomna oružja u američkoj vojsci, ali ta direktiva bi trebalo da postane trajna.
Chỉ thị này tạm thời nghiêm cấm hiệu quả vũ khí tự động trong quân đội Mỹ nhưng cần thực hiện lâu dài, cố định.