Dịch "ei lubatud" sang ngôn ngữ tiếng Việt:


  Tự điển Estonia-Tiếng Việt

Từ khóa : Phép Hứa Cấm Như Quyền

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Lubatud
Đã bật
Lubatud
Đá hoa
Lubatud
Bật
lubatud
đã bật
Lubatud
Chấp nhận
Lubatud
Cho phép
Lubatud
Tắt
Lubatud
Tắt
Lubatud
Hoạt động
Lubatud
Đã bật
Lubatud.
Vậy con tầu Titan sẽ đi đâu ?
See ei ole lubatud. ...
Không được phép thưa ông Người tiếp theo!
Jaotuskomponent lubatud
Bật thành phần của bản phân phối
Pole lubatud
Không bật
Alati lubatud
Luôn luôn bật
Lubatud font
Phông đã bật
Lubatud kasutajad
Người được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud kasutajad
Người dùng được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud kasutajad
Người dùng được chấp nhận
pole lubatud
không cho phép
Nagu lubatud.
Như đã hứa.
Nagu lubatud.
Như đã hứa!
Sissepääs lubatud.
Cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả quý vị.
Ligipääs lubatud.
Nick.
Pole lubatud.
Không được.
Rekursiivne funktsioon ei ole lubatud
Không chấp nhận hàm tự gọi chính mình
Jackil ei ole lubatud suitsetada.
Anh ta được ra mệnh là không được hút thuốc
Mulle ei ole lubatud kohtamisi.
Mình không được phép hẹn hò.
Aga luud ei ole lubatud.
Nhưng con không được phép mang chổi.
Ei, ei, kardan, et see pole lubatud.
Và trong tham quan. Không được. Nhìn xem.
korduvad skeleti deklaratsioonid ei ole lubatud
chỉ cho phép một khai báo khung sườn
korduvad keele deklaratsioonid ei ole lubatud
chỉ cho phép khai báo một ngôn ngữ
Miks tal seda ei lubatud teha?
Sao lại không được phép?
Vaatajad ei ole lubatud lava taha.
Người ngoài không được vô hậu trường.
Lubatud argumendid on
Các đối số hợp lệ là
Failide eelvaatlus lubatud
Bật xem thử phim
Andmed pole lubatud
Không cho phép dữ liệu nào
Muutmine pole lubatud
Không cho phép sửa đổi gì
Alasärituse indikaator lubatud
Cái chỉ chụp non đã bật
Ülesärituse indikaator lubatud
Cái chỉ phơi quá lâu đã bật
Lubatud masinate nimekiri
Danh sách các máy được phép

 

Tìm kiếm liên quan: Lubatud - Meil On Lubatud - Mul On Lubatud - Seadusega Lubatud - Lubatud Hälve -